ข่าวประกาศ

หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (ระยะที่ 1)

เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) การสร้างและขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียน และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนนำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

สพฐ. จับมือ สสวท. อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T) เร่งขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) ภายใต้นโยบาย “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน”  เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาอบรมระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563  ประกอบด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่       …

ระบบอบรมครูเดิม

ระบบอบรมครูเดิม เปลี่ยน URL เป็น http://otpd.ipst.ac.th ท่านที่มีบัญชีผู้ใช้งานแล้วจะยังสามารถเข้าไปเพื่อดูข้อมูลเดิมได้ โดยระบบจะขอปิดให้บริการวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้

New! ยินดีต้อนรับสู่ระบบอบรมครู (ใหม่)

สสวท. ขอแนะนำระบบอบรมครูโฉมใหม่ ที่มีเครื่องมือในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมด้วยหลักสูตรอบรมครูที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับสมาชิกเดิมท่านสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password เดิม เมื่อ log-in เข้ามาแล้วขอความอนุเคราะห์อัพเดท profile ของท่านให้เป็นปัจจุบัน สำหรับผู้สนใจสมัครสมาชิกใหม่เพื่อเข้าอบรม สามารถดำเนินการโดยคลิกที่ปุ่ม “สมัครสมาชิก” เมื่อกรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งอีเมลเพื่อให้ท่านยืนยันการสมัคร