ตอบ : สสวท. มีการปรับปรุงระบบอบรมครูใหม่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้งานที่ระบบอบรมครูเดิม ซึ่งสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานก่อนวันที่ 17 เมษายน 2563 ทำการ
อัปเดทข้อมูลล่าสุดของผู้ใช้งาน

ตอบ : ส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน รหัสบัตรประชาชนหรืออีเมล ที่ไม่สามารถใช้สมัครสมาชิกได้ มาที่ teacherpd@ipst.ac.th เพื่อให้ทีมงานผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

ตอบ : ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลโรงเรียนได้โดยการเลือกที่เมนู “เพิ่มโรงเรียน” จากนั้นกรอกชื่อโรงเรียน อีเมล และชื่อผู้กรอกข้อมูล เมื่อกรอกรายละเอียดดังกล่าวแล้วกดปุ่ม “Submit” เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลโรงเรียน จากนั้นดำเนินการสมัครสมาชิก

ตอบ : ท่านสามารถสมัครสมาชิกในระบบและเพิ่มข้อมูล “โรงเรียน/หน่วยงาน” โดยกรุณาระบุชื่อ “หน่วยงาน” และที่อยู่ กรณีที่ท่านเป็นผู้สอนที่บ้าน กรุณาระบุข้อมูลว่าเป็น “Homeschool” และที่อยู่ และศึกษาข้อมูลหลักสูตรที่เปิดอบรมว่ามีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือไม่ หากไม่มี ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนอบรมได้ หรือสามารถสอบถามกับ
ทีมวิทยากรเพิ่มเติมก่อนจะลงทะเบียนอบรม

Previous

Next