การสมัครและลงชื่อเข้าใช้งานการจัดการบัญชีผู้ใช้การเรียกดูประวัติการอบรมจากระบบเดิมการจัดการแดชบอร์ดการเรียกดูและค้นหารายวิชาการลงทะเบียนเข้าเรียนการดูเนื้อหารายวิชาการตอบโจทย์ปัญหาวิธีการตรวจงานให้ผู้เรียนอื่นการดูความก้าวหน้าในการเรียน