การสมัครและลงชื่อเข้าใช้งานการจัดการบัญชีผู้ใช้และการเปลี่ยนรหัสผ่านการเรียกดูประวัติการอบรมจากระบบเดิมการจัดการแดชบอร์ดการค้นหาและดูเนื้อหารายวิชา การลงทะเบียนเข้าเรียนการตอบโจทย์ปัญหาการใช้กระดานสนทนาการดูความก้าวหน้าในการเรียนการพิมพ์หรือดาวโหลดวุฒิบัตรการตรวจสอบวุฒิบัตร