การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ หลักสูตรรีรัน

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ หลักสูตรรีรัน

📣📣📣 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 📣📣📣

หลักสูตรรีรัน
– การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง สวนผักของฉัน รุ่นที่ 2
– การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง เจ้าสัวตัวน้อย รุ่นที่ 2
– การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง ล้วงลับ อุปราคา รุ่นที่ 2
– การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง คิดรอบด้าน สรรค์สร้างโฮมสเตย์ รุ่นที่ 2
– การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง ทุกปัญหามีทางออก รุ่นที่ 2

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนและอบรมที่ระบบอบรมครู https://teacherpd.ipst.ac.thโดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2566
และสามารถเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2566

และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์สามารถสอบถามได้ที่ Facebook page
IPST SMT Teacher ประถมต้น
IPST SMT Teacher ประถมปลาย
หรือ Email: smttraining@ipst.ac.th
—————–
คู่มือการอบรม : https://bit.ly/3Vo9Tsz