ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools) รุ่นที่ 3

ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools) รุ่นที่ 3

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 3 ทางเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักสูตร ดังนี้

  • AI Level 1 (รหัสหลักสูตร 65030) สมัครและเปิดอบรมวันที่ 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2565
  • AI Level 2 (รหัสหลักสูตร 65031) สมัครและเปิดอบรมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 – 15 มกราคม 2566
  • AI Level 3 (รหัสหลักสูตร 65032) สมัครและเปิดอบรมวันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2566
  • AI Level 4 (รหัสหลักสูตร 65033) สมัครและเปิดอบรมวันที่ 15 มกราคม – 15 เมษายน 2566

ผู้เข้าอบรมสามารถอบรมฟรี ได้ทุกที่ ทุกเวลา ภายในระยะวันที่เปิดอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน (Level 1) ไปจนถึงระดับการประยุกต์ใช้งาน (Level 4) ซึ่งผ่านการรับรองทุกหลักสูตรจาก ก.ค.ศ. แล้ว ทั้งนี้จะได้รับวุฒิบัตร ที่ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ได้ทันที เมื่อผ่านการอบรมแต่ละหลักสูตร (แต่ละ Level จะได้รับวุฒิบัตรแยกกัน)
ระหว่างอบรมท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านกระดานสนทนาของแต่ละหลักสูตรได้

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยส่งข้อความได้ที่เพจเฟซบุ๊ก สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.