>> ถาม-ตอบ >> ปัญหาการใช้งานระบบ
ให้บริการ 08:30 – 16:30 น. ในวันและเวลาราชการ
  ชื่อหัวข้อ ย่อย /ชื่อกระทู้: จำนวนคำตอบ ตอบล่าสุดโดย
ระบบช้ามากครับ ทำแบบทดสอบยังไม่ทันเสร็จ Error
สร้างโดย อรรถพงษ์ เพียเสนา  26 ส.ค. 2562 11:16:00
1 Application Support
 26 ส.ค. 2562 14:54:36
เข้าระบบไม่ได้
สร้างโดย โอฬาร ชมดี  26 ส.ค. 2562 08:56:40
2 โอฬาร ชมดี
 26 ส.ค. 2562 14:50:07
เข้าใช้งานไม่ได้ ไม่ได้รับอีเมลตอบกลับค่ะ
สร้างโดย ปิ่นสุมล  26 ส.ค. 2562 10:55:11
1 Application Support
 26 ส.ค. 2562 14:46:48
ระบบค้าง
สร้างโดย มานัสวี ด้วงไพรี  25 ส.ค. 2562 21:09:56
1 Application Support
 26 ส.ค. 2562 14:30:33
ทำข้อสอบเสร็จแล้วแต่ระบบกลับมาเริ่มใหม่
สร้างโดย อัตพร บังพิมาย  26 ส.ค. 2562 13:58:17
0 อัตพร บังพิมาย
 26 ส.ค. 2562 13:58:17
รอการอนุมัติ
สร้างโดย ธันย์นิชา วิรัตน์ศุภศิริ  25 ส.ค. 2562 22:29:43
1 Application Support
 26 ส.ค. 2562 13:56:03
ทำข้อสอบเสร็จแล้วแต่ระบบกลับมาเริ่มใหม่
สร้างโดย อัตพร บังพิมาย  26 ส.ค. 2562 13:54:39
0 อัตพร บังพิมาย
 26 ส.ค. 2562 13:54:39
ระบบมีปัญหา
สร้างโดย ศศิรภรณ์ วงษาเวียง  26 ส.ค. 2562 13:54:12
0 ศศิรภรณ์ วงษาเวียง
 26 ส.ค. 2562 13:54:12
ปัญหาระบบค้าง
สร้างโดย นวลนภา ศรีพรหม  25 ส.ค. 2562 15:08:02
1 Application Support
 26 ส.ค. 2562 13:09:57
เข้าลงทะเบ่ียนไม่ได้
สร้างโดย สุภาพร วงศ์อุดมเลิศ  25 ส.ค. 2562 17:57:52
1 Application Support
 26 ส.ค. 2562 13:02:43