สสวท.รับมอบเงินสนับสนุน IPST LEARNING SPACE จาก สสร.

พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเงินสนับสนุน “IPST Learning Space” จำนวน 5 ล้านบาท โดยมี ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

สสวท. จับมือ สสร. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ “แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพิ่มการเข้าถึงและเรียนรู้วิทย์ คณิต เทคโนโลยี”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สสร.) จัด “พิธีลงนามความร่วมมือโครงการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)” ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องโลตัส สวีท 5-6 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีนางดวงสมร คล่องสารา รักษาการแทนผู้อำนวยการ สสวท. และพลตำรวจตรี อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะ เป็นผู้ร่วมลงนาม