เปิดอบรมหลักสูตรสะเต็มศึกษาออนไลน์ ที่นี่

       สสวท. จะเปิดอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบอบรมครูออนไลน์ TeacherPD เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และ ผู้สนใจใฝ่รู้ด้านสะเต็มศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน และสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้นและมีความสอดคล้องกับบริบทและอาชีพของท้องถิ่น  สนใจสมัครสมาชิก click ที่นี่ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) และเมื่อสมัครสมาชิกแล้ว สามารถ login เข้ามาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสะเต็มศึกษาได้พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ หากคุณครูสนใจหลักสูตรอื่นๆ นอกเหนือจากหลักสูตรสะเต็มศึกษา ก็สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้เช่นกัน โดยเข้าดูที่ "หลักสูตร/วิชาทั้งหมด"


เปิดรับสมัครเรียนออนไลน์ 2 หลักสูตร ในช่วงต้นปี 2559

ตามที่ได้ปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รุ่นที่ 2 ไปเมื่อปลายปี 2558 แล้วนั้น   สสวท. ขอประกาศรับสมัครคุณครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ทั่วประเทศ เข้าเรียนหลักสูตรต่างๆ ในระบบอบรมครูออนไลน์ โดยจะมีหลักสูตรที่เปิดอบรม ดังนี้

              - หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช่วงชั้นที่ 1 - 3 รุ่นที่ 3 

                 เปิดอบรมระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2559

              - หลักสูตรการอบรมครูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Upgrade) ช่วงชั้นที่ 1 - 3 รุ่นที่ 1 

                 เปิดอบรมระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2559

ทั้งนี้ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สนใจใฝ่รู้ สามารถสมัครสมาชิกล่วงหน้าได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ http://teacherpd.ipst.ac.th ตั้งแต่ วันที่16 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

คำถามหรือข้อสงสัยใดๆ สามารถฝากไว้ที่   ถาม-ตอบ (คลิ๊กที่นี่ค่ะ) จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำตอบทุกวันเวลาทำการค่ะ


สสวท. รับมอบเงิน 30 ล้านบาทจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สสวท. รับมองเงิน 30 ล้านบาทจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติฯ

                   ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับมอบเงินจำนวน 30 ล้านบาท จากพลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ชั้น 2 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ นนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้


แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

      ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสื่อดิจิทัลและศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติฯ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ที่ http://ipst.trisdb.com/index.php/753285/lang-th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2558ผู้เชี่ยวชาญ ตอบคำถามเชิงวิชาการออนไลน์

              สสวท. จะเปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1 -3 (ETV 1- 3) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2558  นี้ค่ะ
             ทั้งนี้ ในการอบรมรุ่นที่ 2 นี้  จะมีผู้เชี่ยวชาญมาตอบคำถามเชิงวิชาการ และมอบเกร็ดความรู้ต่างๆ แก่คุณครูทุกท่านในกระดาน "ถาม-ตอบ" นะคะ

            สำหรับครูที่สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถสมัครสมาชิกล่วงหน้า ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2558 ค่ะ   โดย สสวท. ขออนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การอบรมนี้ ไปยังเพื่อนครูท่านอื่นด้วยค่ะ

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือพบปัญหาการใช้งานระบบ สามารถติดต่อที่ โทร. 02 335 5222 ต่อ 4007 (เปิดบริการวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 8.30–18.00น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ค่ะ