เปิดรับสมัครเรียนออนไลน์ 2 หลักสูตร ในช่วงต้นปี 2559

ตามที่ได้ปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รุ่นที่ 2 ไปเมื่อปลายปี 2558 แล้วนั้น   สสวท. ขอประกาศรับสมัครคุณครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ทั่วประเทศ เข้าเรียนหลักสูตรต่างๆ ในระบบอบรมครูออนไลน์ โดยจะมีหลักสูตรที่เปิดอบรม ดังนี้

              - หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช่วงชั้นที่ 1 - 3 รุ่นที่ 3 

                 เปิดอบรมระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2559

              - หลักสูตรการอบรมครูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Upgrade) ช่วงชั้นที่ 1 - 3 รุ่นที่ 1 

                 เปิดอบรมระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2559

ทั้งนี้ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สนใจใฝ่รู้ สามารถสมัครสมาชิกล่วงหน้าได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ http://teacherpd.ipst.ac.th ตั้งแต่ วันที่16 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

คำถามหรือข้อสงสัยใดๆ สามารถฝากไว้ที่   ถาม-ตอบ (คลิ๊กที่นี่ค่ะ) จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำตอบทุกวันเวลาทำการค่ะ


สสวท. รับมอบเงิน 30 ล้านบาทจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สสวท. รับมองเงิน 30 ล้านบาทจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติฯ

                   ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับมอบเงินจำนวน 30 ล้านบาท จากพลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ชั้น 2 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ นนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้


แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

      ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสื่อดิจิทัลและศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติฯ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ที่ http://ipst.trisdb.com/index.php/753285/lang-th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2558ผู้เชี่ยวชาญ ตอบคำถามเชิงวิชาการออนไลน์

              สสวท. จะเปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1 -3 (ETV 1- 3) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2558  นี้ค่ะ
             ทั้งนี้ ในการอบรมรุ่นที่ 2 นี้  จะมีผู้เชี่ยวชาญมาตอบคำถามเชิงวิชาการ และมอบเกร็ดความรู้ต่างๆ แก่คุณครูทุกท่านในกระดาน "ถาม-ตอบ" นะคะ

            สำหรับครูที่สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถสมัครสมาชิกล่วงหน้า ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2558 ค่ะ   โดย สสวท. ขออนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การอบรมนี้ ไปยังเพื่อนครูท่านอื่นด้วยค่ะ

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือพบปัญหาการใช้งานระบบ สามารถติดต่อที่ โทร. 02 335 5222 ต่อ 4007 (เปิดบริการวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 8.30–18.00น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ค่ะ


สสวท.รับมอบเงินสนับสนุน IPST LEARNING SPACE จาก สสร.

พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเงินสนับสนุน “IPST Learning Space” จำนวน 5 ล้านบาท โดยมี ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช