สสวท. รับมอบเงิน 30 ล้านบาทจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สสวท. รับมองเงิน 30 ล้านบาทจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติฯ

                   ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับมอบเงินจำนวน 30 ล้านบาท จากพลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ชั้น 2 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ นนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้