สสวท. จับมือ สสร. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ “แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพิ่มการเข้าถึงและเรียนรู้วิทย์ คณิต เทคโนโลยี”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สสร.) จัด “พิธีลงนามความร่วมมือโครงการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)” ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องโลตัส สวีท 5-6 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีนางดวงสมร คล่องสารา รักษาการแทนผู้อำนวยการ สสวท. และพลตำรวจตรี อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะ เป็นผู้ร่วมลงนาม

นางดวงสมร คล่องสารา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สสวท. เปิดเผยว่า สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจาก สสร. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและขยายโอกาสการเรียนรู้ โดยรวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน คัดกรองคุณภาพและความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียนไว้อย่างครบครัน ตลอดจนเชื่อมโยงผู้คน ข้อมูลข่าวสาร และแหล่งเรียนรู้ สู่ทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และเรียนรู้ได้จากทุกที่ ในทุกเวลา

พลตำรวจตรี อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ผู้อำนวยการ สสร. กล่าวว่า จากความร่วมมือในครั้งนี้ สสร.จะสนับสนุนเงินสมทบในการดำเนินงานโครงการ IPST Learning Space ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ ไปจนถึงปี พ.ศ. 2559 โดยในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่โครงการนี้แล้ว จำนวน 5 ล้านบาท และจะร่วมมือกันในการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ IPST Learning Space พร้อมทั้งร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาเยาวชนและสถานศึกษาเครือข่าย ของทั้งสองหน่วยงาน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การอบรม การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนอีกด้วย