สมัครสมาชิก

 • ระบบจะปรับขนาดรูปภาพเป็นขนาด 160x240 pixel ให้อัตโนมัติ
  *สามารถอัพโหลดไฟล์ที่มีนามสกุล .jpg,.jpeg,.png,.gif เท่านั้นและมีขนาดไม่เกิน 8.0 MB
 • โรงเรียน/หน่วยงาน

 •   * กรุณาระบุเฉพาะชื่อของโรงเรียน โดยไม่ต้องมีคำว่า "โรงเรียน" นำหน้า
 •  
 •  
 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

 •  * ท่านจะได้รับอีเมลจากระบบเพื่อทำการยืนยันการสมัครสมาชิก
 • * กรุณากรอกตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข 0 ถึง 9 อย่างน้อย 2 ตัวในการสมัครชื่อผู้ใช้
 • * รหัสผ่านต้องไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักขระประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว


 • เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก
  ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขและยืนยันการสมัครสมาชิก  
  เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก
  1. ท่านต้องลงทะเบียนสมัครโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง
  2. หากพบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไว้ไม่เป็นความจริง สสวท. ขอระงับสิทธิ์การเป็นสมาชิกของท่านทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ห้ามใช้เว็บไซต์ระบบอบรมครูในกิจกรรมที่ขัดต่อกฏหมายและศีลธรรมอันดีงาม