คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรปีที่ 3 (รุ่นที่ 7)
วันที่เปิดสอน:   01 ม.ค. 2561  ถึง   20 เม.ย. 2561
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  130 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 20 เมษายน 2561 ซึ่ง ท่านจะสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน 2561

โปรดระวัง!!! แบบทดสอบในวิชานี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากท่านทำแบบทดสอบเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำแบบทดสอบค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก ดังนั้น ก่อนจะเริ่มต้นทำแบบทดสอบ ต้องมั่นใจว่าท่านพร้อม และมีเวลาว่างเพียงพอที่จะทำแบบทดสอบจนครบตามเวลาดังกล่าว

↑ ซ่อน
สารบัญ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
ชี้แจงการอบรม
ชี้แจงการอบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรปีที่ 3
ร้อยละ ตอนที่ 1
ร้อยละ (ตอนที่ 1) ตอนที่ 1/3
ร้อยละ (ตอนที่ 1) ตอนที่ 2/3
ร้อยละ (ตอนที่ 1) ตอนที่ 3/3
ร้อยละ ตอนที่ 2
ร้อยละ (ตอนที่ 2) ตอนที่ 1/4
ร้อยละ (ตอนที่ 2) ตอนที่ 2/4
ร้อยละ (ตอนที่ 2) ตอนที่ 3/4
ร้อยละ (ตอนที่ 2) ตอนที่ 4/4
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม และความยาวรอบรูป
การหาพื้นที่ และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม ตอนที่ 1/4
การหาพื้นที่ และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม ตอนที่ 2/4
การหาพื้นที่ และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม ตอนที่ 3/4
การหาพื้นที่ และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม ตอนที่ 4/4
พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม และความยาวรอบรูป
การหาพื้นที่ และความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม ตอนที่ 1/6
การหาพื้นที่ และความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม ตอนที่ 2/6
การหาพื้นที่ และความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม ตอนที่ 3/6
การหาพื้นที่ และความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม ตอนที่ 4/6
การหาพื้นที่ และความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม ตอนที่ 5/6
การหาพื้นที่ และความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม ตอนที่ 6/6
พื้นที่ของรูปวงกลม และความยาวรอบรูป
การหาพื้นที่ และความยาวรอบรูปของรูปวงกลม ตอนที่ 1/5
การหาพื้นที่ และความยาวรอบรูปของรูปวงกลม ตอนที่ 2/5
การหาพื้นที่ และความยาวรอบรูปของรูปวงกลม ตอนที่ 3/5
การหาพื้นที่ และความยาวรอบรูปของรูปวงกลม ตอนที่ 4/5
การหาพื้นที่ และความยาวรอบรูปของรูปวงกลม ตอนที่ 5/5
สมการ
สมการ ตอนที่ 1/6
สมการ ตอนที่ 2/6
สมการ ตอนที่ 3/6
สมการ ตอนที่ 4/6
สมการ ตอนที่ 5/6
สมการ ตอนที่ 6/6
รูปเรขาคณิตสามมิติ
รูปเรขาคณิตสามมิติ ตอนที่ 1/6
รูปเรขาคณิตสามมิติ ตอนที่ 2/6
รูปเรขาคณิตสามมิติ ตอนที่ 3/6
รูปเรขาคณิตสามมิติ ตอนที่ 4/6
รูปเรขาคณิตสามมิติ ตอนที่ 5/6
รูปเรขาคณิตสามมิติ ตอนที่ 6/6
ปริมาตร และความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ปริมาตร และความจุของทรงสี่หลี่ยมมุมฉาก ตอนที่ 1/6
ปริมาตร และความจุของทรงสี่หลี่ยมมุมฉาก ตอนที่ 2/6
ปริมาตร และความจุของทรงสี่หลี่ยมมุมฉาก ตอนที่ 3/6
ปริมาตร และความจุของทรงสี่หลี่ยมมุมฉาก ตอนที่ 4/6
ปริมาตร และความจุของทรงสี่หลี่ยมมุมฉาก ตอนที่ 5/6
ปริมาตร และความจุของทรงสี่หลี่ยมมุมฉาก ตอนที่ 6/6
แบบรูปและความสัมพันธ์
แบบรูปและความสัมพันธ์ ตอนที่ 1/3
แบบรูปและความสัมพันธ์ ตอนที่ 2/3
แบบรูปและความสัมพันธ์ ตอนที่ 3/3
การแก้ปัญหาโดยใช้แบบรูป
การแก้ปัญหาโดยใช้แบบรูป ตอนที่ 1/4
การแก้ปัญหาโดยใช้แบบรูป ตอนที่ 2/4
การแก้ปัญหาโดยใช้แบบรูป ตอนที่ 3/4
การแก้ปัญหาโดยใช้แบบรูป ตอนที่ 4/4
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1/4
ขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2/4
ขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 3/4
ขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 4/4
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1/4
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2/4
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 3/4
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 4/4
ปัญหาคณิต...คิดได้หลายวิธี
ปัญหาคณิต...คิดได้หลายวิธี ตอนที่ 1/4
ปัญหาคณิต...คิดได้หลายวิธี ตอนที่ 2/4
ปัญหาคณิต...คิดได้หลายวิธี ตอนที่ 3/4
ปัญหาคณิต...คิดได้หลายวิธี ตอนที่ 4/4
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1/6
โครงงานคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2/6
โครงงานคณิตศาสตร์ ตอนที่ 3/6
โครงงานคณิตศาสตร์ ตอนที่ 4/6
โครงงานคณิตศาสตร์ ตอนที่ 5/6
โครงงานคณิตศาสตร์ ตอนที่ 6/6
เอกสารประกอบการอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่สมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3 (โปรดระวัง!!! แบบทดสอบนี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก)
ทดลองใช้แบบทดสอบ (ไม่มีคะแนนใด ๆ แต่จำเป็นต้องทำ ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับระบบแบบทดสอบ ซึ่งแบบทดสอบจริงอยู่ในลำดับถัดไป)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ( ETV 1 – 3 ) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบสอบถามการอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1-3 ( ETV 1 – 3 ) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร