สอบซ่อมรุ่นที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรปีที่ 1
วันที่เปิดสอน:   05 เม.ย. 2560  ถึง   30 เม.ย. 2560
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม:  1 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

สำหรับผู้เรียนที่มีปัญหาเรื่องระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง และได้ส่งหนังสือราชการจากต้นสังกัดให้ สสวท. ทราบปัญหาดังกล่าวแล้วเท่านั้น

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

เปิดสอบซ่อมสำหรับผู้เรียนที่มีปัญหาเรื่องระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง และได้ส่งหนังสือราชการจากต้นสังกัดให้ สสวท. ทราบปัญหาดังกล่าวแล้วเท่านั้น

↑ ซ่อน
สารบัญ
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 (โปรดระวัง!!! แบบทดสอบนี้ จะทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น หากเกินเวลา 60 นาที ระบบจะประมวลผลคะแนนเท่าที่ท่านทำค้างเอาไว้ และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีก)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร