สอบซ่อมรุ่น 4 วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสุตรปีที่ 3
วันที่เปิดสอน:   27 พ.ย. 2559  ถึง   30 พ.ย. 2559
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: 15 คน
จำนวนผู้เข้าอบรม:  2 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

สำหรับผู้เรียนที่มีปัญหาเรื่องระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง และได้ส่งหนังสือราชการจากต้นสังกัดให้ สสวท. ทราบปัญหาดังกล่าวแล้วเท่านั้น

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

เปิดสอบซ่อมสำหรับผู้เรียนที่มีปัญหาเรื่องระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง และได้ส่งหนังสือราชการจากต้นสังกัดให้ สสวท. ทราบปัญหาดังกล่าวแล้วเท่านั้น

↑ ซ่อน
สารบัญ
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 (โปรดอ่าน!! เวลาในการสอบ 60 นาที ท่านต้องกดปุ่ม "ส่งคำตอบทุกข้อ" ก่อนหมดเวลา มิฉะนั้นระบบจะไม่เก็บคำตอบใดๆ และท่านจะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 3
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร