ระบบอบรมครูเดิม

ระบบอบรมครูเดิม

ระบบอบรมครูเดิม เปลี่ยน URL เป็น http://otpd.ipst.ac.th ท่านที่มีบัญชีผู้ใช้งานแล้วจะยังสามารถเข้าไปเพื่อดูข้อมูลเดิมได้ โดยระบบจะขอปิดให้บริการวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้