ระบบจะปิดให้บริการเพื่อปรับปรุงระบบ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22:00 - 24:00 น.
    

เข้าสู่ระบบอบรมครูออนไลน์

ระบบสนับสนุนการทำงานบน Browser Google Chrome , Firefox และ Internet Explorer version 11 ขึ้นไป