ระบบจะปิดให้บริการเพื่อปรับปรุงระบบในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 23:00 - 24:00 น.
    

เข้าสู่ระบบอบรมครูออนไลน์

ระบบสนับสนุนการทำงานบน Browser Google Chrome , Firefox และ Internet Explorer version 11 ขึ้นไป