คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรปีที่ 3 (รุ่นที่ 1)
วันที่เปิดสอน:   31 ม.ค. 2558  ถึง   31 พ.ค. 2558
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 
จำนวนผู้เข้าอบรม:  444 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:


ครูผู้ช่วย/ผู้บรรจุใหม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สนใจทั่วไป

↑ ซ่อน
คำอธิบายวิชา:

หลักสูตรการอบรม จะเปิดให้เรียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2558 ซึ่ง ตลอดระยะเวลาการอบรม สถานะของท่านจะเป็น “ไม่ผ่านเกณฑ์” แต่หลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ท่านที่เรียนจบแล้วและผ่านเกณฑ์ ระบบจะเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น “เรียนจบ(ผ่าน)อัตโนมัติ เพื่อให้ท่านสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2558

↑ ซ่อน
สารบัญ
แบบทดสอบหลังอบรม วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3 (โปรดอ่าน!! เวลาในการสอบ 60 นาที ท่านต้องกดปุ่ม "ส่งคำตอบทุกข้อ" ก่อนหมดเวลา มิฉะนั้นระบบจะไม่เก็บคำตอบใดๆ และท่านจะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเรียน !!!
ชี้แจงการอบรม
ชี้แจงการอบรม
เรื่องร้อยละ ตอนที่ 1
ร้อยละ (ตอนที่ 1) ตอนที่ 1/3
ร้อยละ (ตอนที่ 1) ตอนที่ 2/3
ร้อยละ (ตอนที่ 1) ตอนที่ 3/3
ร้อยละ ตอนที่ 2
ร้อยละ (ตอนที่ 2) ตอนที่ 1/4
ร้อยละ (ตอนที่ 2) ตอนที่ 2/4
ร้อยละ (ตอนที่ 2) ตอนที่ 3/4
ร้อยละ (ตอนที่ 2) ตอนที่ 4/4
โครงงานคณิตศาสตร์
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมและความยาวรอบรูป
การหาพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม ตอนที่ 1/4
การหาพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม ตอนที่ 2/4
การหาพื้นที่ และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม ตอนที่ 3/4
การหาพื้นที่ และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม ตอนที่ 4/4
ปัญหาคณิต ... คิดได้หลายวิธี
รูปเรขาคณิตสามมิติ
รูปเรขาคณิตสามมิติ ตอนที่ 1/6
รูปเรขาคณิตสามมิติ ตอนที่ 3/6
รูปเรขาคณิตสามมิติ ตอนที่ 4/6
รูปเรขาคณิตสามมิติ ตอนที่ 2/6
รูปเรขาคณิตสามมิติ ตอนที่ 5/6
รูปเรขาคณิตสามมิติ ตอนที่ 6/6
ปริมาตร และความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ปริมาตร และความจุของทรงสี่หลี่ยมมุมฉาก ตอนที่ 1/6
ปริมาตร และความจุของทรงสี่หลี่ยมมุมฉาก ตอนที่ 3/6
ปริมาตร และความจุของทรงสี่หลี่ยมมุมฉาก ตอนที่ 4/6
ปริมาตร และความจุของทรงสี่หลี่ยมมุมฉาก ตอนที่ 5/6
ปริมาตร และความจุของทรงสี่หลี่ยมมุมฉาก ตอนที่ 6/6
ปริมาตร และความจุของทรงสี่หลี่ยมมุมฉาก ตอนที่ 2/6
แบบรูปและความสัมพันธ์
แบบรูปและความสัมพันธ์ ตอนที่ 1/3
แบบรูปและความสัมพันธ์ ตอนที่ 2/3
แบบรูปและความสัมพันธ์ ตอนที่ 3/3
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1/4
ขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2/4
ขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 3/4
ขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 4/4
การแก้ปัญหาโดยใช้แบบรูป
เอกสารประกอบการอบรม วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) (โปรดเข้าไปอ่านเอกสาร มิฉะนั้นสถานะการเรียนท่านจะไม่เสร็จสมบูรณ์)
เอกสารประกอบการอบรม วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)
สมการ
พื้นที่ของรูปวงกลมและความยาวรอบรูป
พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและความยาวรอบรูป
วิทยากร
 คณะวิทยากร สสวท.
Email: teacherpd9@gmail.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากร