>>  ถาม-ตอบ  
  543 

ตอบกระทู้
Application Support
14 ก.ย. 2560 11:13:55

เรียน คุณครูปิยะพร

หลักสูตรการใช้โปรแกรม GSP 5.06 พื้นฐาน 1 (เรขาคณิต) รุ่นที่ 3 เปิดให้ทำแบบทดสอบและส่งแบบทดสอบได้ระหว่างวันที่ 21 - 31 สิงหาคม 2560 (ไม่มีการสอบซ่อม) และทางสสวท. จะทำการตรวจสอบพร้อมให้คะแนน สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังนั้นรบกวนคุณครูเข้ามาตรวจสอบผลการเรียนได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 75% สามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ teacherpd@ipst.ac.thพร้อมแจ้งหมายเลขอ้างอิง 6559 เพื่อใช้อ้างอิงและติดตามงานค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ทีมผู้ดูแลระบบ


ปิยะพร ศรีโสภา
14 ก.ย. 2560 11:24:26

ขอบคุณค่ะ

ดู 1 ข้อความย่อย