>> ถาม-ตอบ >>  ปัญหาการใช้งานระบบ   >>  สอบผ่านแล้วแต่สถานะพิมพ์เกียรติบัตรไม่ขึ้นค่ะ  
ณัฐิญา คาโส
12 ก.ย. 2560 19:29:18
สอบผ่านแล้วแต่สถานะพิมพ์เกียรติบัตรไม่ขึ้นค่ะ

สอบผ่านแล้วแต่บางหัวข้อการเรียนไม่ได้เข้าไปเรียนรู้...หรือต้องรอเวลากี่วันคะกว่าสถานะการพิมพ์เกียรติบัตรจะActive

ตอบกระทู้
Application Support
13 ก.ย. 2560 08:41:06

เรียนคุณครูณัฐิญา

ไม่ทราบว่าคุณครูลงทะเบียนเรียนวิชาใดคะ หากเป็นหลักสูตรการอบรมครู วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 6
จะสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้ ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 ค่ะ
หากแสดงเป็น “กำลังเรียน” แสดงว่าคุณครูยังเข้าเรียนไม่ครบทุกบทค่ะ รบกวนคุณครูตรวจสอบและเข้าเรียนในแต่ละบทเรียนอีกครั้ง เช่น โปรดอ่านและทำความเข้าใจ ชี้แจงหลักสูตร และทดลองใช้แบบทดสอบ
โดยสามารถสังเกตได้จากสีพื้นหลังหัวข้อบทเรียนที่หน้าสารบัญ หากสีพื้นหลังเป็นสีเขียวแสดงว่าได้เข้าบทเรียนแล้ว แต่ถ้าพื้นหลังเป็นสีเทาแสดงว่ายังไม่ได้เข้าในบทเรียนนั้นค่ะ ตัวอย่างดังภาพ

หากคุณครูตรวจสอบว่าเข้าครบทุกเรียนแล้ว รบกวนแจ้ง ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านและ ชื่อวิชา มาที่ teacherpd@ipst.ac.th พร้อมแจ้งหมายเลขอ้างอิง 6553 เพื่อใช้อ้างอิงและติดตามงานค่ะ

โดยเมื่อคุณครูเข้าเรียนครบทุกบทเรียนแล้ว ที่หน้า ผลการเรียน ตรง column วุฒิบัตร หลังรายวิชาจะขึ้นเป็นรูปเครื่องปริ้น
ซึ่งเมื่อกดที่รูปเครื่องปริ้นก็จะสามารถปริ้นวุฒิบัตรได้แล้วค่ะ ในการปริ้นวุฒิบัตรนั้นรบกวนคุณครูใช้เว็บเบราเซอร์ Google Chrome ในการเปิดเว็บไซต์ค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ทีมผู้ดูแลระบบ